Poznaj możliwości harmonyteam

Zobacz w jaki sposób technologia wspiera Managera oraz Dział HR w budowie zadowolonych oraz zaangażowanych zespołów w Twojej firmie.

Moduł ankietowy

Ankieta weryfikująca realne potrzeby pracowników

Badanie składające się z tylko 8 pytań, pozwala szybko i precyzyjnie określić stopień zadowolenia zespołu. Badanie powstało na bazie najczęstszych przyczyn odejść pracowników z pracy i powiązanych z nimi potrzeb. Brak zaspokojenia konkretnych potrzeb jest sygnałem dla managera zespołu do podjęcia działań naprawczych. Podczas wypełniania badania pracownik otrzymuje podpowiedzi ze szczegółowym opisem, co oznacza dane pytanie i jaki jest jego zakres podlegający ocenie. Do każdego pytania pracownik ma również możliwość wpisania dowolnego komentarza tekstowego, który uzupełniony o odpowiedź punktową na skali liczbowej stanowi nieocenioną porcję informacji dla Mangera zespołu.

Elastyczna możliwość dodawania pytań NPS do ankiety

Platforma harmonyteam zapewnia możliwość zadawania pracownikom dowolnych pytań związanych z bieżącą sytuacją w firmie. Można do tego wykorzystać metodykę NPS (Net Promoter Score) i pytania doszczegóławiajace na 6 lub 4 stopniowej skali jakościowej lub też skorzystać z pytania otwartego zbierającego dowolny feedback na dany temat. Pytania można przypisywać dowolnie do struktury organizacyjnej, co oznacza, że inne pytanie możemy zadać np.: działowi handlowemu a inne księgowości.

Ankieta typu pulse check uruchamiana cyklicznie

Nasze badania wykonywane są cyklicznie. W dużych firmach z reguły 3 albo 4 razy w roku, w mniejszych firmach częściej. Firma samodzielnie decyduje o tym jaką częstotliwość badań przyjąć, biorąc pod uwagę wewnętrzne procesy oraz uwarunkowania. W przeciwieństwie do jednorazowych ankiet rocznych, harmonyteam pozwala na bieżące analizowanie zadowolenia oraz lojalności zespołu zgodnie z zasadą, ze liczy się „tu i teraz”. Dzięki mini cyklom cała organizacja uczy się pracować systematycznie i nieustannie się doskonali.

Umów się na darmową prezentację online!

Ankieta dopasowana do osiągania wysokiej frekwencji

Dzięki zapewnieniu odpowiedniego kształtu pytań, liczby oraz ich ułożenia w ankiecie średni czas wypełnienia naszych ankiet wynosi ok. 3-5 minut. Średnia frekwencja w naszych ankietach wśród pracowników kształtuje się na poziomie 75-80%. Jest ona osiągana dzięki dużemu zaufaniu, którym pracownicy obdarzają platformę harmonyteam i podejście w niej zastosowane. Tak wysoka frekwencja zapewnia również wystarczającą ilość danych do wyciągania rzetelnych wniosków z badania i podejmowania właściwych decyzji po badaniu.

Ankieta w pełni mobilna

Uruchamiaj ankietę na dowolnym urządzeniu. Może to być telefon, tablet, laptop czy też komputer stacjonarny. Jedyne czego potrzebujesz to dostęp do internetu oraz urządzenie wyposażone w dowolną przeglądarkę internetową. Nasze ankiety są na tyle intuicyjne, że pracownicy preferują mobilne formy dostępu do ankiet.

Moduł raportowy

Interaktywny dashboard zadowolenia zespołu

Każdy manager po zalogowaniu do platformy harmonyteam otrzymuje zbiorcze podsumowanie wyników zadowolenia swojego zespołu. Dzięki temu może szybko ocenić czy sytuacja w zespole wymaga podjęcia działań naprawczych. Jeżeli tak, to na dodatkowych ekranach manager ma możliwość sprawdzenia obszarów w których występują problemy i na podstawie innych zgromadzonych danych ocenić szczegółowo sytuację. Platforma harmonytem oceniając sytuację w zespole bierze pod uwagę nie tylko jedno aktualne badanie ale również historię wyników zgromadzoną w aplikacji. Wszystko dzieje się automatycznie i szybko tak, aby Manager skupił się na wyciąganiu wniosków i działaniu a nie obróbce danych!

Interaktywny dashboard lojalności pracowników eNPS

Każdy manager po zalogowaniu do platformy harmonyteam otrzymuje zbiorcze podsumowanie wyników lojalności zespołu wg metodyki eNPS (employee Net Promoter Score). Podział osób na Promotorów, Neturalnych oraz Detraktorów klarownie przedstawia bieżącą sytuację w zespole. Ponadto na dodatkowych ekranach manager ma możliwość zweryfikowania szczegółowo poszczególnych obszarów wpływających na wynik eNPS. Wszystko dzieje się automatycznie i szybko tak, aby Manager skupił się na wyciąganiu wniosków i działaniu a nie obróbce danych!

Wyniki dostosowane do poziomu strukturze organizacyjnej

Wyniki w module raportowym prezentowane są w formie zbiorczej biorąc pod uwagę aktualna strukturę organizacyjną firmy i minimalny próg frekwencji. Oznacza to, że dany Manager ma dostęp tylko i wyłącznie do wyników swojego zespołu oraz podwładnych na poziomie o 1 niższym od niego. Takie zorganizowanie wyników zapewnia możliwość ich szybkiej i trafnej analizy przez Managera. Dział HR posiada natomiast dostęp do wyników całej firmy i wszystkich zespołów na dowolnym poziomie struktury organizacyjnej.

Umów się na darmową prezentację online!

Automatyczna poufność wyników badania

Podczas wypełniania ankiety np.: na open space pracownicy mają możliwość częściowego ukrycia swoich odpowiedzi. Dzięki temu pracownik czuje bezpieczeństwo i nie obawia się, że wyniki podejrzy mu kolega lub przełożony z zaskoczenia „przez ramię”. Zgromadzone wyniki w ankiecie są udostępniane managerom zespołów i HR w formie analiz zbiorczych przy zachowaniu minimalnego progu frekwencji (najczęściej 5 osób). Dzięki temu nie ma możliwości „ujawnienia” indywidualnego wyniku ankiety pracownika i manager może się skupić na problemach zgłoszonych w zespole a nie na osobach, które je zgłosiły.

Działania naprawcze, zasada procenta składanego

W czym tkwi siła działań naprawczych podejmowanych przez wielu managerów jednocześnie i niezależnie? Jeżeli wielu Managerów poprawi w swoim zespole dany obszar choćby o 0,5% to na poziomie całej firmy zadziała zasada procenta składanego. Efekty się skumulują i będą szybko widoczne dla Zarządu. Harmonyteam wspiera managerów w zastosowaniu powyższego podejścia do usprawniania organizacji, poprzez dostarczanie wyników badania odpowiednio do poziomu w strukturze organizacyjnej.

Benchmark wewnętrzny

Wyniki w aplikacji harmonyteam są automatycznie odnoszone do celu lub benchmarku wewnętrznego. Benchmark wewnętrzny może być ustalony na poziomie konkretnego pionu, departamentu lub całej firmy. Dzięki takiemu podejściu interpretacja wyników jest znacznie łatwiejsza, ponieważ znany jest punkt odniesienia wywnętrz firmy i manager może łatwo stwierdzić jak jego wyniki plasują się na tle całej firmy.

Rola HRBP

Platforma harmonyteam zapewnia możliwość analizy wyników w podziale na wielu HRBP (HR Business Partnerów). Każdy HRBP ma przypisany własny zestaw managerów i dzięki temu może analizować dedykowany wycinek „struktury organizacyjnej”. Dzięki temu HRBP może skupić się na poszukiwaniu problemów systemowych, procesowych w dużo większym przekroju firmy niż manager indywidualnego zespołu. Dodatkowo takie podejście zapewnia, że każdy ma dostęp tylko do tych wyników, które mu są niezbędne do codziennej pracy. Ani więcej, ani mniej lecz dokładnie tyle ile potrzeba.

Sprawdź, który pakiet harmonyteam będzie najlepszy dla Twojej firmy, lub umów się na darmową prezentację online!

Raportowanie wyników w Excel, CSV oraz PDF

Aplikacja harmonyteam zapewnia możliwość raportowania wyników w wielu formatach. Począwszy od zwykłego pliku tekstowego (CSV), poprzez PDF-a a skończywszy na popularnym pliku Excel. Kształt raportów oraz ich liczba i zakres jest uzależniony od posiadanej roli w aplikacji. Oznacza to, że manager zespołu i rola HRBP mają różne możliwości raportowania dostosowane do swoich konkretnych potrzeb.

Skonsultuj się z naszym ekspertem

    Copyright 2022 © Concept Intelligence. Wszystkie prawa zastrzeżone.