FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy harmonyteam wymaga instalacji?

Nie! Aplikacja harmonyteam działa w trybie on-line. Jedyne czego potrzebujesz to przeglądarka internetowa i dostęp do Internetu.

Jak długo aplikacja harmonyteam funkcjonuje na rynku?

Aplikacja harmonyteam jest dostępna na rynku od ponad 2 lat i została wdrożona w wielu firmach, m. in. Wirtualnej Polsce, Play, Domodi, 3S, wakacje.pl i innych. System harmonyteam jest nieustannie rozwijany o nowe funkcjonalności związane z diagnozą oraz raportowaniem wyników służących do budowania zadowolenia i zaangażowania pracowników.

Ile kosztuje korzystanie z harmonyteam?

Platforma haromnyteam działa w modelu Saas (oprogramowanie jako usługa) co oznacza, że płaci się za dostęp do platformy. Koszt jest uzależniony od liczby pracowników korzystających z naszego rozwiązania. Sprawdź zakładkę cennik, żeby podjąć decyzję, który pakiet będzie najbardziej odpowiedni dla Twojej firmy.

Jaki jest minimalny czas trwania umowy?

Umowę można zawrzeć na dowolny okres w zależności od Twoich potrzeb i możliwości. Firmy, które decydują się na rozpoczęcie z nami współpracy widząc realne korzyści z naszego podejścia do budowania zadowolonego i zaangażowanego zespołu decydują się na dłuższą współpracę.

Jak szybko dostępne są wyniki po badaniu?

Wyniki dostępne są natychmiast po zakończeniu badania. Oznacza to, że w zależności od posiadanej roli (Manager, HR) pracę z wynikami można rozpocząć od razu. Wyniki dostępne są w module raportowym zgodnie ze strukturą organizacyjną.

Co to znaczy, że harmonyteam jest badaniem typu pulse check?

Oznacza to, że jest to badanie wykonywane cyklicznie. Cyklicznie oznacza z reguły 3-4 razy w roku dla dużej firmy. Dla mniejszych firm może być wykonywane częściej. Dzięki takiemu podejściu możliwa jest precyzyjna diagnoza stanu zespołu oraz firmy i szybkie wdrażanie działań naprawczych.

Czy liczba badań jest limitowana?

Nie! W okresie kiedy Firma posiada wykupiony dostęp do aplikacji możesz wykonywać tyle badań ile potrzebujesz.

Do kogo kierowane jest narzędzie?

Narzędzie kierowane jest głównie do Managerów zespołów i wspiera operacyjne zarządzanie potrzebami pracowników. Za właściwe funkcjonowanie narzędzia od strony procesowej, organizacyjnej, komunikacyjnej odpowiada dział HR. Zarówno managerowie zespołów jak i dział HR ma dostęp do właściwych dla danej roli wyników zgodnie ze strukturą organizacyjną.

Czym harmonyteam odróżnia się od rocznego badania satysfakcji?

Harmonyteam jest to platforma, która umożliwia ciągłe i cykliczne wykonywanie precyzyjnych badań potrzeb pracowników oraz ich automatyczną analizę. Dzięki temu możliwe jest zarządzanie wynikami w sposób kompleksowy bazujący na wyniku aktualnego badania oraz historii zgromadzonej w aplikacji. Managerowie zespołów otrzymując wyniki mogą zacząć pracować nad poprawą wskazanych w badaniu obszarów już następnego dnia po zakończeniu badania. W konsekwencji dzięki takiemu podejściu sytuacja w zespole jest bardziej stabilna, a pracownicy bardziej angażują się w pracę. Badanie satysfakcji to jednorazowa inicjatywa, której celem jest duże i przekrojowe badanie zadowolenia pracowników. Wyniki po badaniu trafiają do działu HR a następnie z reguły po kilku tygodniach, miesiącach do managerów. Pomiędzy badaniem a rozpoczęciem operacyjnej pracy na wynikach mija długi okres czasu co powoduje dodatkowe niezadowolenie pracowników, oczekujących szybkiej i precyzyjnej informacji zwrotnej.

W jaki sposób harmonyteam zapewnia poufność wyników?

Wyniki są wyświetlane w postaci zbiorczej dopiero po przekroczeniu minimalnego progu frekwencji w zespole, który z reguły wynosi 5 osób (minimalnie może wynosić 3).

Czy mogę liczyć na wsparcie przy wdrożeniu oraz podczas wykonywania badań i analizy wyników?

Tak. Zapewniamy wsparcie zarówno przy uruchomieniu platformy harmonyteam jak i podczas każdorazowego wykonywania badania i analizie wyników. Powiedz nam czego potrzebujesz a my ustalimy zakres wsparcia.

W jaki sposób Managerowie korzystają z modułu raportowego?

Każdemu managerowi zostaje założone przez administratora aplikacji konto dostępowe. Manager samodzielnie ustala hasło dostępu. Po zalogowaniu Manager ma automatycznie dostęp do wyników „swojego” zespołu, dzięki czemu może się skupić na ich poprawie w szybki i sprawny sposób.

Prowadzę w firmie badanie satysfakcji. Czy muszę z niego rezygnować?

To zależy od Twoich wewnętrznych procesów. Wielu naszych Klientów wykonuje roczne badania satysfakcji a pomiędzy nimi uruchamia naszą platformę harmonyteam, która daje szybszy i bardziej precyzyjny obraz sytuacji w zespole oraz firmie. Możesz też całkowicie zrezygnować z wykonywania rocznego badania satysfakcji i zastąpić je cyklicznymi pulse checkami do których służy system harmonyteam.

W jaki sposób zorganizowane jest zarządzanie wynikami w module raportowym?

Zarządzanie wynikami na platformie harmonyteam jest zorganizowane zgodnie z zasadą „widzisz tylko te wyniki, które są niezbędne”. Oznacza to, że Manager w zależności od poziomu w strukturze organizacyjnej ma dostęp do wyników swojego zespołu oraz wyników zespołów swoich podwładnych managerów. Dział HR ma natomiast dostęp do wyników całej firmy na dowolnym poziomie struktury organizacyjnej.

W jaki sposób HR korzysta z modułu raportowego?

Osoby pracujące w działach HR posiadają specjalne uprawnienia do korzystania z modułu raportowego. Dzięki roli HRBP można zarządzać wynikami całej firmy lub tylko wybranego wycinka organizacji za który odpowiada dany HR business partner.

Czy moduł ankietowy pozwala na dodawanie własnych pytań?

Tak. W części elastycznej masz możliwość dodania dowolnych pytań typy NPS, na skali jakościowej (6 lub 4 punktowej), pytania z możliwością jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru oraz dowolnego pytania otwartego.

Czy moduł ankietowy pozwala na przypisywanie pytań do wybranych obszarów / działów / pionów?

Tak. W części elastycznej masz możliwość przypisywania pytań do dowolnej konfiguracji. Oznacza to w praktyce, że np. możesz dodać inne pytanie dla Działu Handlowego i inne pytanie dla Działu Finansowego. Od ciebie zależy kogo i o co zapytasz.

Czy aplikacja harmonyteam wspiera matrycowe struktury organizacyjne?

Tak. Pracownik w trakcie wykonywania badania może oceniać wszystkie osoby z którymi współpracuje a nie tylko te pod którymi jest formalnie zatrudniony.

Czy jest możliwość dostosowania aplikacji pod nasze potrzeby?

Tak. Nasz zespół programistyczny z przyjemnością porozmawia o Państwa potrzebach i dokona niezbędnych zmian w aplikacji.

Czy jest możliwość wstawienia logo naszej firmy do aplikacji?

Tak. Nasz zespół programistyczny z przyjemnością dokona dla Państwa takiej zmiany. Jak również dopasuje kolorystykę aplikacji pod Państwa Firmę.

W jaki sposób harmonyteam zapewnia wysoką frekwencję w badaniach?

Harmonyteam to platforma typu pulse check, czyli krótkich ale częstych ankiet. Wypełnienie ankiety trwa ok. 3-5 minut. Wyniki są dostępne dla managera natychmiast po zakończeniu badania co powoduje, że pracownicy otrzymują feedback natychmiast po badaniu. Pracownicy wiedząc, że ich głos ma znaczenie oraz obserwując działania podjęte prze managera po badaniu chętnie angażują się w kolejne cykle badań.

W czym tkwi siła podejścia zastosowanego w harmonyteam?

Harmonyteam kształtuje właściwe nawyki managerów i wspomaga ich systemowo w zarządzaniu zespołem. Pracownicy widząc ustrukturyzowany sposób zarządzania zespołem przez przełożonego oraz fakt, że ich potrzeby mają znaczenie wykazują większe zaangażowanie w pracę.

Co to jest podejście bottom-up?

Podejście bottom-up to podejście w którym działania naprawcze podejmowane są „oddolnie” przez managerów na poziomie zespołów. Takie działania są mniejsze swoim zakresem, szybsze do wdrożenia i bardziej precyzyjne. Platforma harmonyteam została zbudowana tak, aby jak najbardziej wspierać podejście bottom-up. Dzięki temu managerowie mogą skuteczniej pracować nad zwiększaniem zadowolenia i zaangażowania pracowników w swoich zespołach.

Co to jest podejście top-down?

Podejście top-down to podejście w którym działania naprawcze podejmowane są „odgórnie” poprzez powołanie dedykowanego projektu zarządzanego przez wyznaczonego Project Mangera. Takie działania obejmują swoim zakresem dużą część albo całą firmę, wymagają zaangażowania wielu osób a na ich wyniki trzeba poczekać co najmniej kilka miesięcy. Dział HR analizując wyniki na poziomie całej firmy w platformie harmonyteam może zadecydować o powołaniu projektu.

Jak aplikacja wspiera managerów w zarządzaniu planami działań?

Aplikacja harmonyteam wspiera managerów w operacyjnym zarządzaniu planami działań poprzez możliwość zaplanowania działania, wyznaczenia zakresu oraz terminu wykonania. Przy uruchomieniu kolejnego cyklu badania Manager może szybko sprawdzić czy działanie naprawcze przyniosło oczekiwane rezultaty.

Co to jest metodyka eNPS (employee Net Promoter Score)?

Metodyka NPS jest to metodyka w której wykorzystuje się 10 lub 11 punktową skalę odpowiedzi (0-10). W zależności od wyniku na skali osoby klasyfikuje się jako: Krytyków (0-6), Neutralnych (7-8) oraz Promotorów (9-10).

Mam specyficzne potrzeby w zakresie raportowania, czy możecie mi w tym pomóc?

Nasi pracownicy z miłą chęcią porozmawiają o Twoich potrzebach w zakresie raportowania i dokonają odpowiednich zmian.

Skąd mam wiedzieć czy działanie naprawcze podjęte w zespole jest skuteczne?

Stosując podejście typu pulse check wykorzystane w harmonyteam, wykonując kolejne cykl badania będziesz mógł sprawdzić czy wynik w obszarze w którym wykonywałeś działanie naprawcze się poprawił. Jeżeli tak oznacza to, że działanie jest skuteczne.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach

    Copyright 2020 © Concept Intelligence. Wszystkie prawa zastrzeżone.