To tu buduje się zadowolenie pracowników

Harmonyteam to lekka i przyjemna w użytkowaniu aplikacja typu pulse check, dzięki której sprawdzisz puls zarówno całej firmy jak i poszczególnych zespołów.

Używając harmonyteam Twoja firma wiele zyskuje w oczach pracowników

Potrzeby

Poznasz realne potrzeby, problemy, wyzwania pracowników w codziennej pracy

Szybkość

Szybko sprawdzisz puls Twojej firmy oraz zespołów

Świadomość

Znacząco oraz długoterminowo wzmocnisz świadomość i odpowiedzialność managerów

Pracownicy

Przeniesiesz zarządzanie pracownikami na wyższy poziom

Oszczędności

Oszczędzisz masę czasu, dzięki wynikom dostępnym online oraz automatycznie generowanym raportom

Harmonyteam to lekka i przyjemna aplikacja typu pulse check

Zamknęliśmy cały proces diagnozy, analizy wyników oraz raportowania w jednej aplikacji. Dzięki niej w 4 prostych krokach zbudujesz zadowolenie i zaangażowanie pracowników.

Moduł ankietowy

Ocena
zadowolenia
zespołu

Dokonaj precyzyjnej diagnozy zadowolenia zespołu zadając pracownikom właściwe pytania. Szybko, łatwo i intuicyjnie.

Ocena lojalności
oraz zaufania
w zespole (eNPS)

Dokonaj diagnozy zaufania oraz lojalności w zespole przy wykorzystaniu metodyki NPS (Net Promoter Score).

Moduł raportowy

Wyniki dostępne natychmiast oraz w całości online

Wyniki dostępne są już minutę po zakończeniu badania zarówno dla zespołu HR (rola HRBP) jak i dla Managerów poszczególnych zespołów.

Raporty generowane automatycznie w różnych formatach

Pobieraj raporty w sposób intuicyjny w różnych konfiguracjach wyników oraz w dowolnym ujęciu struktury organizacyjnej w formacie PDF, XLS oraz CSV.

Przeczytaj więcej

Używana regularnie przez HR oraz managerów zespołów

Managerowie zespołów

Cel

Kształtowanie właściwych nawyków managera,
dzięki systematycznej i regularnej pracy z wynikami badania na poziomie zespołu.

Główna korzyść

Budowanie zadowolenia i zaangażowania pracowników na poziomie pojedynczego zespołu

HR

Cel

Identyfikacja problemów systemowych, dzięki regularnej pracy z wynikami badania na poziomie całej firmy lub większych obszarów biznesowych np.: pionów.

Główna korzyść

Budowanie zadowolenia i zaangażowania pracowników na poziomie całej firmy

Dostępna na rynku od 2018 roku i sprawdzona w praktyce przez największe firmy

Ile to kosztuje

Aplikacja harmonyteam powstała w odpowiedzi na realne potrzeby firm

Marcin Majchrzak

Podczas wielu rozmów z firmami na rynku otrzymywaliśmy zgłoszenia, że na rynku brakuje aplikacji, która rzeczywiście byłaby dedykowana i właściwie zaprojektowana do wykonywania badań typu pulse check. Najczęstszym problemem o jakim rozmawialiśmy z przedstawicielami departamentów HR była sytuacja w której chcą oni wykonać tego typu badanie, ale nie mają odpowiedniego narzędzia i na szybko, „na sznurki” dostosowują inne platformy do tego celu. Jak to się kończyło w praktyce? Masą czasu straconą przez dział HR oraz IT na obsługę tego typu „sklejonego na szybko” rozwiązania.

„Bezpłatne narzędzia ankietowe teoretycznie są darmowe, ale w praktyce „zjadają” mnóstwo czasu i zasobów HR/IT na obsługę zarówno uruchomienia ankiety jak i raportowania wyników.”

W praktyce dział HR mierzył się z następującymi problemami:

  1. Brakiem możliwości elastycznego zarządzania pytaniami w ankiecie.
  2. Brakiem możliwości dostosowania pytań do poziomu w strukturze organizacyjnej.
  3. Zbyt dużą liczbą pytań powodującą przeciążenie pracą działu HR.
  4. Wynikami dostępnymi w organizacji 2-3 miesiące po zakończeniu badania.
  5. Brakiem dostępu do automatycznych raportów.
  6. Brakiem możliwości zarządzania benchmarkiem wewnętrznym.
  7. Brakiem dostępu do wyników badania dla managerów.
  8. Brakiem możliwości skutecznego wprowadzania działań naprawczych.

„Aby zapobiec ww. problemom zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy na rynku jedyną i w pełni dedykowaną do badań pulsu organizacji aplikację typu pulse check – harmonyteam.”

mówi Marcin Majchrzak – pomysłodawca oraz założyciel firmy Concept Intelligence

Skonsultuj się z naszym ekspertem

    Copyright 2022 © Concept Intelligence. Wszystkie prawa zastrzeżone.